Om mig

Jeg er 47 år, uddannet psykolog, cand. psych., fra Københavns Universitet i 2007, og autoriseret af Psykolognævnet i 2010. Jeg har taget en to-årig efteruddannelse i narrativ og systemisk psykoterapi samt et forløb i neuroaffektiv behandling.

 

Jeg arbejder ud fra en holistisk tilgang, hvor enhver tanke, følelse og handling betragtes som meningsfuld og sammenhængende. Og som siger noget om, hvordan det er at være dig.

 

I min rådgivning og terapi bestræber jeg mig på, at der er et trygt og tillidsfuldt rum. At du kan få hjælp til det, der opleves som svært og vanskeligt af dig. Nogen gange er det et par samtaler, der kan sætte en god proces igang, andre gang er det et længere forløb, hvor du støttes i nogle forandringer mentalt og også kropsligt fx ved inddragelse af mindfulness og åndedrætsøvelser.  

 

Når vi vælger at opsøge psykolog, er det tit fordi, der er noget, der går os på, eller der er noget vi gerne vil udvikle. Du er velkommen til at ringe for at høre nærmere. 

 

Jeg kan tilbyde forløb til både børn, unge og voksne. Jeg har arbejdet i privat praksis og i forskellige kommunale rådgivninger indenfor børne- og familieområdet. 

Privat er jeg gift med Jannik og har tre børn.

 

Uddannelser og kursus:

 

2017 Uddannelsesforløb i Neuroaffektiv Psykoterapi ved Susan Hart

2016 Kursus i Mindfulness for børn og unge ved Sabrina Justesen Leoni 

2015 Gruppelederuddannelse ved Ingelise Nordenhof

2014 Efteruddannelse i systemisk og narrativ psykoterapi, Inpraxis

2014 Kursus i Kognitiv teori og metode ved Nicole K. Rosenberg

2013 Uddannelsesforløb i mentalisering ved Nordic Intervention

2013 Seminar med Bruce Perry om børn og traumetilstande

2010 Autorisation som psykolog

2006 Cand. Psych. Københavns Universitet

 

Jeg modtager løbende supervison af specialiserede psykologer